Späť

Štvrťročná správa o svetovom trhu s drahými kovmi za 4. štvrťrok 2019

Zlato na konci roka prekonalo cenu 1 525 USD za trójsku uncu a za rok 2019 si pripísalo 19 %. Jeho rast už dlhšiu dobu silne ovplyvňuje správanie centrálnych bánk - nimi nastavené úrokové sadzby aj ich masívne nákupy zlata. Do cien drahých kovov prihovárali tiež napäté obchodné vzťahy medzi USA a ďalšími krajinami či problémi ťažiarov …

 

Tisková verzia na stiahnutie
3. január 2020, Praha – Posledný štvrťrok roka 2019 prinieslo očakávanú ľahkú korekciu v cene zlata. Zlato od začiatku roka stúpalo a jeho rast vrcholil v septembri. Hoci bol rast naozaj strmý, tak úprava ceny nebola tak veľká, ako by sa dalo čakať. Zlato za 9 mesiacov posilnilo o 19 %, aby potom zľahka oslabilo (o 5 %). Túto stratu však december kompletne vyrovnal a zlato uzatváralo rok 2019 s 19 %. Dôvody rastu ceny zlata zostávajú nemenné – všeobecne nízke úrokové sadzby a ich ďalšie znižovanie, obchodné vojny USA s Čínou aj EU a obavy z recesie svetovej ekonomiky.
 
Burzová cena zlata sa v novembri na chvíľu dostala pod 1 450 USD za trójsku uncu, aby sa následne vrátila k cene 1 480 USD a na konci roka opäť prekonala psychologickú hranicu 1 500 USD a posilnila až na 1 525 USD za uncu. Rastie počet investorov, ktorí sú presvedčení, že sme na začiatku ďalšieho dlhodobého býčieho (rastového) trendu – podobnému tomu z rokov 2009 – 2011, kedy zlato posilnilo z ceny 700 USD na 1 900 USD za uncu.
 
Je nutné sledovať aj situáciu na akciovom trhu, ktorý zaznamenáva svoje maximá. Index Down-Jones prekonal hranicu 28 500 bodov, ale na zlato to nemalo príliš negatívny vplyv. Je zaujímavé, že aktuálne posilňujú ako akcie, tak zlato. Dôvodom je pravdepodobne to, že sa investori snažia  krátkodobo zarábať na rastúcom akciovom trhu, ale z dlhodobého hľadiska svoje riziká zaisťujú zlatom. Riziká sú na akciovom trhu spravidla potlačované čo najdlhšie, to však môže prípadnú finančnú krízu ešte viac prehĺbiť. Čím dlhšie sa budú nožnice medzi reálnou hodnotou firiem a ich hodnotou na akciovom trhu roztvárať, tým bolestivejší bude návrat späť k skutočnosti.
 
Vedľa očakávaných problémov môžu však do hry vstúpiť aj problémi neočakávané. Jedným z nich sa zdá byť tlejúci spor USA a Iránu. Nielen obava z konfliktu ženie cenu zlata nahor. To je primárny dôvod. Sekundárnym potom môže byť aj fakt, že v prípade vyhrotenia situácie na Blízkom východe dôjde logicky k zdraženiu ropy. To sa vo svojom dôsledku prejaví v raste inflácie. Ropa je potrebná vo všetkých odvetviach a jej zdraženie je ihneď premietané do ceny tovaru a služieb. Cenu zlata teda poženie nielen obava z konfliktu samotného, ale aj obava z inflácie. Z histórie vieme, že jediným účinným liekom na infláciu je zlato.
 
O nutnosti zaistenia so zlatom nepochybujú ani centrálne banky. O tom svedčia ich pokračujúce masívne nákupy. V roku 2019 nakúpili najviac od konca tzv. zlatého štandardu, a to 668 ton zlata. Odhady nákupov na tento rok hovoria o prekonaní ďalších maxím. Je jasné, že dopyt centrálnych bánk bude hrať čím ďalej väčšiu úlohu v dopyte po zlate a bude tlačiť cenu zlata nahor.

 

Cenné kovy vo 4. štvrťroku 2019

 
Zlato
StRIEbro
Platina
PalÁdium
Najvyššia cena USD/oz
1 525,60
18,34
985,50
2 000,50
Dátum
31. 12. 2019
25. 10. 2019
31. 12. 2019
17. 12. 2019
Najnižsia cena USD/oz
1 445,70
16,53
866,00
1 626,00
Dátum
12. 11. 2019
6. 12. 2019
12. 11. 2019
8. 10. 2019

Cenné kovy vo 4. štvrťroku 2019

Zlato
Najvyššia cena USD/oz
1 525,60
Dátum
31. 12. 2019
Najnižsia cena USD/oz
1 445,70
Dátum
12. 11. 2019
StRIEbro
Najvyššia cena USD/oz
18,34
Dátum
25. 10. 2019
Najnižsia cena USD/oz
16,53
Dátum
6. 12. 2019
Platina
Najvyššia cena USD/oz
985,50
Dátum
31. 12. 2019
Najnižsia cena USD/oz
866,00
Dátum
12. 11. 2019
PalÁdium
Najvyššia cena USD/oz
2 000,50
Dátum
17. 12. 2019
Najnižsia cena USD/oz
1 626,00
Dátum
8. 10. 2019

 

Zlato - po prudkom posilnení od začiatku roka načas konsolidovalo svoju cenu pod hranicu 1 500 USD za trójsku uncu, aby na konci roka túto hranicu prekročilo a rok uzavrelo na cene 1 525 USD. Naše odporúčanie pre zlato zostáva zlato držať a nakupovať. K nákupom využívať krátkodobých korekcií na trhu, kedy cena spadne pod kĺzavý 30denný priemer. 

Striebro – opäť nasledovalo zlato. Cena striebra prešla korekciou až k cene 16,50 USD za uncu a následne vzrástla na 18,30 USD. Hranicu 19,00 USD striebro neprekonalo. Pretrvávajú obavy z recesie ekonomiky, a tie tlačia na cenu striebra opačným smerom, ako je investičný dopyt.  Naše odporúčanie je striebro držať.

Platina – trh s platinou aj paládiom ovplyvňujú problémi juhoafrické energetické firmy ESKOM. Ta dodáva 95 % všetky elektrické energie v Južnej Afrike. V súčasnej dobe má však obrovské problémi s kvalitou rozvodnej siete, a to zapríčinilo, že dodávky elektriny sú na iba 55 % kapacity. V dôsledku toho klesla výkonnosť juhoafrických ťažobných firiem na polovicu, pretože kopa z nich musela obmedziť alebo dokonca aj zastaviť svoju činnosť. ESKOM je teraz najväčším rizikom pre celý juhoafrický priemysel aj spoločnosť. Kolaps dodávok elektriny by spôsobil nielen prepad ekonomiky, ale aj chaos v už tak veľmi krehkej spoločnosti. Naše odporúčanie pre platinu je začať nakupovať pod hranicu 900 USD za uncu.

Paládium – si vedie od začiatku roka veľmi dobre. Krátkodobo v polovici decembra prekonalo psychologickú hranicu 2 000 USD za uncu. Stabilne sa pohybuje okolo hranice 1 900 USD. Vzostup ceny je daný vyššie spomínanými problémi v Južnej Afrike a tiež tým, že druhý veľký producent, ruský Norilsk Nickel nijako neponáhľa so zvyšovaním svojej ťažby. Vysoká cena mu samozrejme vyhovuje a snaží sa z momentálnych problémov baní v Južnej Afrike získať čo najviac.  Pri pretrvávajúcich problémoch spoločnosti ESKOM je pravdepodobný krátkodobý vzostup ceny nad 2 000 USD za uncu. Z dlhodobého hľadiska je však pravdepodobný pokles ceny. Naše odporúčanie je paládium predávať.

 

Mgr. Libor Křapka
výkonný ředitel IBIS InGold®, a. s.